Bieszczady dla ciekawych: Smolnik

Kuszą dziką przyrodą i trudną historią, z którą można się tu spotkać w wielu miejscowościach. Bieszczady to kraina wyjątkowa. Przed wojną żyli tu obok siebie przedstawiciele różnych narodowości i wyzwań, po których pozostało wiele ciekawych pamiątek.

Gdzie ich szukać? Kto lubi sztukę cerkiewną, kto interesuje się architekturą drewnianą, ten w czasie wycieczki po Bieszczadach koniecznie powinien zajrzeć do wsi o nazwie Smolnik.

Smolnik – duma Bieszczad

Co wiemy o wsi Smolnik? Wiemy, że założono ją w latach 80-tych XVI wieku na prawie wołoskim. Przez wieki był Smolnik miejscem spotkań wielu kultur i religii, choć zdecydowana większość przedwojennych mieszkańców tej wsi była grekokatolikami. Obok nich żyli jednak i Żydzi, i katolicy, znalazło się tu również miejsce dla kilu ewangelików. Kres tej wsi przyniosła II wojna światowa, która dla jednych oznaczała śmierć, dla innych – przymusowe deportacje. Po wywózkach do ZSRR i po Akcji „Wisła”, na terenie dawnej wsi Smolnik pozostała już tylko dawna cerkiew. Wzniesiona pod koniec XVIII wieku, jest zabytkiem niezwykle ważnym.

Dlaczego? Bo to jeden z nielicznych przykładów architektury bojkowskiej na ziemiach polskich. Choć obecnie pełni ona rolę kościoła katolickiego, w jej wnętrzu można ujrzeć wiele elementów typowych dla sztuki cerkiewnej. Na co warto zwrócić uwagę w trakcie zwiedzania tej świątyni? Pięknie prezentuje się tu polichromia, którą wykonano w XVIII wieku, cennym zabytkiem jest też ikona przedstawiająca Wniebowzięcie Matki Bożej. Warto też zajrzeć na teren przycerkiewnego cmentarza, na którym dostrzec można jeszcze kilka zabytkowych nagrobków.

Wycieczka po Smolniku w Bieszczadach – pdosumowanie

Wycieczki po Bieszczadach każdemu z nas mogą dostarczyć wielu niezapomnianych wrażeń. Dla jednych to kraina dzikiej przyrody, dla innych – ukryte w dolinach wsie, na terenie których czekają na nas i cenne pamiątki historyczne, i unikalne perełki dawnej architektury.

Więcej artykułów o atrakcjach turystycznych Bieszczad, znajdziesz w serwisie tarnica.pl.